Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zou niet de toenemende belangstelling in de oude vocale kunst tot een beter weten en zuiverder voelen kunnen geleiden ? en zou het niet zeer te verlangen zijn, als iedereen trachtte naar zijne krachten om huichelarij en schoolvosserij zooveel mogelijk uit onze openbare kunstbeoefening te bannen ?

Is Wagner onfeilbaar of het Conservatorium te Leipzig ? Of moeten wij ons niet lichtelijk verbazen over de naïveteit van den grooten meester, als hij de schepping eener nieuwe verhouding van de vocale tot de instrumentale muziek toeschrijft aan de Missa Solemnis van Beethoven, omdat daar de text niet wordt begrepen „nach seiner begrifflichen Bedeutung," maar dient „im Sinne des musikalischen Kunstwerkes lediglich als Material für den Stimmgesang", en de stemmen behandeld zijn „ganz in dem Sinne wie menschliche Instrumente, welchen Schopenhauer diesen sehr richtig auch nur zugesprochen wissen wollte" (IX,p. 125)? Zou het ons dan niet voorkomen, dat de Missa Solemnis ondanks haar grootsche schoonheid en enkele bladzijden der verhevenste mystiek, het element der hoogere stijleenheid miste, door de afwezigheid van alle evenwicht tusschen woord en toon, evenzeer als het in zoo menig opzicht geniale Requiem van Berlioz ? Of moeten wij met Wagner de mogelijkheid eener nieuwe, uit de synthese der oude polyphonie en der moderne chromatiek gebouwde Koorlyriek — profane zoowel als religieuze — ten gunste van het symphonische drama ontkennen ? Of zouden wij niet juist als zijne leer-

108

Sluiten