Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Viotta geweest is — en bij deze dramatische opvoeringen wederom de beperking van het onmiddellijk-sensitieve (het schouwspel en hoorspel), van het uiterlijk-theatrale in mise en scène en actie der spelers, (de weinige goede zijn bijna allen dood of moeten nog geboren worden) tot het ideëele, tot de openbaring van de het drama scheppende zieleconflieten ?

Wijst niet het streven ook in de schilderkunst naar het rhythmisch-gebondene en architectonischornamentale uit het bedwelmende pathos der schemerend-vlottende kleur dithyramben, dit streven naast de wedergeborene liefde tot de ascetische gestrengheid en koele reinheid der oude polyphonie '), niet alleen in de scheppende, maar ook in de reproduceerende toonkunst, op een mogelijke reactie ten gunste der edel-gestrenge soberheid (zooals wij die eenmaal een enkele maal mochten aanschouwen in de rol van Isolde door Rosa Sucher te Bayreuth in 1886) ? En welken raad gaf Wagner zelf aan zijn leerlingen, ten opzichte der dramatisch-muzikale compositie ? „Ihr jüngere Componisten wolk alle in's hohe Pathos; diese Richtung aber wird man in den nachsten Jahrzehnten nicht verfolgen können, ohne in meinen Ton zu gerathen. Macht euch an Stoffe leichterer Gattung."

Het schijnt, dat de componist van „Hansel und Gretel" dezen raad des meesters ter harte genomen heeft,

') Karakteristiek voor den gemalen, maar stijlloozen Berlioz zijn de dwaasheden, die hij in zijn Mémoires over Palestrina en den ouden vocaalstijl voor den dag brengt.

110

Sluiten