Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DILETTANTISME

Aan André Jolles

Het is steeds het probleem van het „dilettantisme", voortkomend uit en samenvallend met dat van het „individualisme", namelijk hoe de dingen buiten het subject, die het phüosophisch idealisme loochent (ook Barrès: zie Trots stations de Psychotherapieën Toute Ucence sauf contre Vamour), zich tot ons verhouden, en hoe de eenling tegenover de velen, — het is steeds weer dit probleem, dat Barrès aanroert en tracht op te lossen overeenkomstig de leer die hij predikt, en die hij, de bezonnene, dronken van machtsbegoocheling, zich verstout in zijn laatste werk de 3e te noemen, na die van Socrates, welke den staat huldigde, de 2e, na die van Christus, die de Liefde als hoogste principe stelde van de daden der menschen. Deze derde blijde boodschap (van den „culte du Moi"), hoe liefelijk en natuurlijk spreekt zij pns toe, hoe is zij als het tot idee vergoddelijkte bloed onzer aderen, — en toch dunkt ons dit een droom van een wakende, en geldt hier, sterker misschien dan bij eenige leer van menschelijke wijsheid, het bittere oordeel van Nietzsche, dat alle philosophie niets is dan het tot algemeenheid

120

Sluiten