Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals het drama ontstond uit den verbloeyden ritus bij de Grieken en de Middeleeuwers, zoo ontstond uit de verbrokene eenheid van natuur en genade, mèt het individualisme, de zielsveelvuldigheid die een vermogen is van dramatische natuur.

Hoe sterker dit vermogen en hoe productiever het is. hoe meer het begeert tot plastiek te worden, hoe meer de mensch dramatisch kunstenaar is, — hoe grooter ook het gevaar voor het individu, van de grens niet meer te kermen tusschen de zelf-projecties en de objectieve realiteit.

Een was er onder onze tijdgenooten, die hieraan het meeste geleden heeft, — en er misschien aan is gestorven. Zijn naam was Jules Laforgue. Voor het overige moge een ieder voor zichzelf uitmaken, in hoeverre hij instemt met Plato, die zegt in zijn Staat: „Wij willen iemand, die door daemonische kracht in staat is alles te worden, met kransen eer en en zijn hoofd met olijfolie besprenkelen, maar wij zullen hem verzoeken bij een anderen staat zijn intrek te nemen."

Dit verder te beschouwen, daartoe is misschien de tijd nog niet gekomen.

za Juni '95.

«7

Sluiten