Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bizondere (religieuse) beteekenis, nog deze algemeene, bezitten dat zij representeeren eene reiniging en wedergeboorte, een „sacra secernere profanis," waarvan de Latijnsche dichter spreekt, dan behoeft men ze nog niet van hun religieuse zijde te kennen en te beminnen, om ook daarin een teeken te kunnen begroeten van den eenen grooten drang naar regeneratie en regeling der machten van het stoffelijke en geestelijke leven, die niet enkel op de veredeling der ambachten van zegenbrengenden invloed zal zijn, maar die ook zal voorbereiden den „welgeordenden arbeid", waarin het „geloof der gemeente" zich kan openbaren.

Moge men het dan niet laken, als zijn werk nog niet in die harmonische volheid van geest en gevoel zou bloeyen, die het eerst hebben kan, als hij door de hand der gemeenschap kan spreken tot den geest der gemeenschap. Moge men noch zijn bewondering willen onthouden voor de koele en reine schoonheid, voor de zachte onverbiddelijkheid van dit werk, noch zijn vertrouwen in de kracht en bezonnenheid, waaruit het geboren is en die er noodwendig reinigend en versterkend tevens van moeten uitgaan.

x Sept. '96

i59

Sluiten