Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden van het juiste melodische type (melodisch principe).

Eerst in dezen tijd toch. vooral door de groote klaarheid, die Wagner over al deze zaken verspreidde, heeft men begrepen, dat de taak van den vocaalcomponist een van die van den instrumentaalcomponist geheel verschillende is, en wel deze: om wat achter en boven het door het Woord verzinnebeelde Begrip is, in tonen te teekenen, en ook, dat er een vocaalmuziek mogelijk is, die, evenals de oude gregoriaansche woordmelodie, niet door de metrische en rhythmische principes der instrumentale muziek wordt beheerscht, voor welk inzicht de nieuwe, voor het drama door Wagner gevonden vormen eenige analogie opleveren. Vervolgens heeft men begrepen, dat de componist dezer oude gewijde teksten zich zal moeten doordringen van den Geest dier gedichten, van den Geest, waaruit zij zijn voortgekomen en de taal, waarin zij geschreven zijn. Wanneer nu een gebrekkige kennis van het Latijn reeds een belenamering is, om een gedicht als „Stabat Mater dolorosa" in al zijn aangrijpende schoonheid in tonen te interpreteeren, als men niet de taal voldoende kent, om de melodie achter de woorden met het geestelijke oor te hooren, als men zich in den geestestoestand van den dichter en der Franciscaansche mystiek niet voldoende verdiept heeft, zal men als musicus wellicht een zeer goede muziek kunnen schrijven, maar dit werk zal de hoogere kunstwaarde missen, die alleen de innerlijke waarheid er aan kan geven en de kracht, waardoor het nog spreekt tot verre geslachten.

17a

Sluiten