Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROF. DE BOER OVER NIETZSCHE

„Sie sitzen kühl in kühlem Schatten. Sie wollen in Allem nor Zuschauer sein und haten sich dort zu sitzen wo die Sonne auf die Stuf en brennt".

F. N. Also sprach Zarathrustra.

Sints Nietzsche 14 of 15 jaar geleden plotseling een wereldreputatie begon te krijgen, nadat hij gedurende de 20 voorafgaande jaren eerst door de philologen, dan door de letterkundigen en philosophen was doodgezwegen, — (evenals de eerste „Gefahrte" van Zarathustra een „Seiltanger" was, waren de eerste bewonderaars en volgelingen van den jeugdigen Nietzsche „muzikanten", Wagner, Liszt, Bülow *), — kon men verwachten dat er een tijd zou komen, dat ook een Hollandsch professor in de philosophie in het openbaar over hem spreken zou. Dit is dan nu ook gebeurd, toen Prof. de Boer den 3en December van het vorige jaar zijn professoraat in de geschiedenis der philosophie aanvaardde met

x) Potgieter spreekt in zijn brieven over de concerten, die Liszt en Bülow omstreeks 1870 in Amsterdam gaven. Men kan daaruit zien, hoe een deftig Amsterdamsch koopman in dien tijd zich ergerde, dat personen, die als muzikale executanten optraden, een doctorstitel bezaten S

188

Sluiten