Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had gedaan, en de wetenschap omtrent de ware cultuur voor hem gelijkstond met „wijsheid" ')•

Bovendien openbaarde zich het „ All zu Menschliche" bij Nietzsche ook in het streven, om alles wat hij onder de inspiratie van Wagner en Schopenhauer verheerlijkt had, thans te veroordeelen. Wie de eigenaardige beteekenis van het „weten", waarvan de heer De Boer spreekt, wil leeren kennen, leze het slotaphorisme „Die Hadesfahrt" (no* 408), waarmede „Menschliches" eindigt. Hoe noodzakelijk het is, ook deze werken „psychologisch" te begrijpen, wil ik aantoonen door een aphorisme weder te geven uit „Der Wanderer und sein Schatten", waarin Nietzsche op de hem eigene symbolische wijze den stil smeulenden brand van den zielestrijd schildert, die het afscheid nemen van Wagner bij hem had verwekt, een conflict dat hij nimmer te boven gekomen is, en dat ten slotte een der idéés fixes is geworden, waaronder zijn verstand is bezweken:

„Anerkennung der Talente. Als ich durch das Dorf gieng, fieng ein Knabe aus Leibeskraften an, mit der Peitsche zu knallen. Er hatte es schon weit in dieser Kunst gebracht und wusste es. Ich war f i hm einen Bliek der Anerkennung zu—i m Grunde that mir's bitter wehe» So machen wir es bei der Anerkennung vieler Talente: Wir thun ihnen wohl, wenn sie uns wehe thun."

x) R. Lehmann. Fried. Nietzsche. Intern. Monatsschrift, Mai 1884, p. 318: So ist der Fortschritt der Cultur das absolut wünschenswerthe ; die Arbeit für ihre Steigerung und Ausbreitung die höchste menschliche Thatigkeit."

Z9Ó

Sluiten