Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenn sich ihnen nicht plötzlich an einer ganz anderen, von allen Bemühungen der bisherigen Cultur unberürhten Seite, die Pforte von selbst aufthate — unter dem mystischen Klange der wiedererweckten Tragödien Musik?" Zou de heer De Boer deze dithyrambe op het oog hebben gehad, toen hij de raadselachtige woorden schreef: „Alle wetenschap is een waan, waarvan Wagners muziek bevrijdt 1"') ??

IV

„Nehmen wir an, es beschaftige sich einer mit Demokrit, so liegt mir immer die Frage auf den Lippen: Warum nicht Heraklit? Oder Philo ? Oder Bacon ? Oder Descartes ? und so beh'ebig weiter"2). Ik kan niet ontkennen dat mij meermalen bij het begin van de rede deze woorden van Nietzsche in de gedachte kwamen, hoewel ik toch geloof, dat Nietzsche voor den heer De Boer meer beteekent, dan de bovengenoemde philosophen voor de „Durchschnittsphilologen" beteekenen, die Nietzsche wilde brandmerken. Daarvoor ligt het tragische leven van Nietzsche dan ook zooveel dichter bij hem, dan dat van die oude illustere en doode philosophen. Maar van de allures en de „überlegene Miene", die aan het gilde eigen zijn, is hij niet vrij te pleiten, en het is onaangenaam om te zien, dat het hem met mogelijk was, die af te

*) Pag. 26.

*) Nietzsche, vom Nutzen und Nachtheü der Historie f ür das Leben. Leipzig Fritzsch, p. 50»

204

Sluiten