Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte, es muss sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ilim vor Augen legen und zum Genusse bringen."

Inderdaad: ware de menschelijke natuur enkel „intellect", dan zouden wij genoeg hebben aan de Hegehaansche waarheden, en zou voor ons alles zijn, zooals het behoort te zijn; „Hegels Werk ist die idealistische Konstruktion der Erfahrung, der Aufbau der gesamten Wirklichkeit als einer Schöpfung und Offenbarung des Geistes", *) en de zekerheid van den Hegeliaan is verworven langs hitellectueelen weg, gefundeerd als deze is op redelijk inzicht. Aanvaardt men de stelling, dat godsdienst, kunst, moraal, ieder op zichzelf en alle tezamen, zijn een leer of dogmatiek, en dus, tot philosophie geworden, gesubordineerde trappen van éénzelfde theoretisch bewustzijnsproces, dan heeft men in de Hegelsche, eh dus tevens in de Marxistische wijsbegeerte, de zekere kennis van het Absolute; gevoelt men echter in het intellect niet het wezen van den mensch, hoewel het er deel aan heeft, dan zijn de normensfeeren eenerzijds en de philosophie anderzijds gecoördineerde functies der menschelijke persoonlijkheid, en kan men het „geloof" — dit in ruimen zin genomen en niet alleen als godsdienstig geloof opgevat — hebben verloren, maar aan de bevrediging, welke de „wijsheid" in ruil biedt, nog niet toegekomen zijn. 2)

*) Lasson, Was heiszt Hagelianismus?, iblz, 15.

a) De „Buhe" van de absolute idee bestaat juist „in der Sicheriheit und Gewiss-heit, wamit sie den Gegensatz ewig erzeugt und ewig ttberwindet", en dit eeuwige spel unet zichzelf zich bewust te worden ds het „absolute Wissen".

212

Sluiten