Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAWOORD.

Het voorwoord is gedateerd op den 2en Februari 1922, tijdstip, waarop ik meende binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop dezen arbeid te kunnen voltooien. Het nazien der drukproeven heeft meer tijd in beslag genomen, dan ik aanvankelijk dacht: de schuld hiervan komt uitsluitend op mij neer, en zeker niet op den uitgever, die integendeel prijs had gesteld op een vlugger afwerken.

Rotterdam, 20 October 1922.

Sluiten