Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cakra, werpschijf. In het Buddhisme: het Rad der

Wet. Cakti, zie Yidam.

Cakyamuni, de Muni (asceet) der Cakya's. Als Prins Siddharta in het geslacht der Cakya's geboren, naar zijn afkomst ook Gautama genaamd, verliet hij, den ijdelen waan van de wereld der verschijnselen vermoedende, zijn paleis, werd een zwervend bedelmonnik, als hoedanig hij de Hoogste Wijsheid, het Buddhaschap, verwierf*

Camara, vliegenwaaier, attribuut, o.a. van Ciwa.

Cankha, schelp.

Capa, boog.

Ciwa, de Heer by uitnemendheid, de grootsche belichaming van de Natuur in al hare uitingen, van het scheppend en vernietigend element, ook in geestelijken zin. Voor zyn attributen zie Akshamala, Cakra, Camara, Cankha, Gada, Khadga, Kundi, Upawita (soms door een slang vervangen), Paca, Tricüla.

Bij voorkeur wordt hij in de volgende drie manifestaties voorgesteld: 1°. als Mahadewa, den grooten God. 2°. als Mahakala of Bhairawa, de Alvernielende Tyd, de Verdelger en Bestraffer. 3". als Mahayogi, den Grooten Asceet, die door Yoga de Hoogste Wijsheid verwerft. Op Java versmolten met een aldaar vereerden Maleisch-Polynesischen Hoofdgod, die in de gestalte van een Goddelijken Leeraar de Hoogste Wijsheid mededeelt, wordt hij Ciwa-Guru of Batara-Guru genoemd. Dewi, Maha-Dewi, de gemalin van Ciwa. Zij komt bij voorkeur voor in de volgende manifestaties:

58

Sluiten