Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

inhoud.

De prijsvraag der HoUandsche Maaischpapij 90

G. Hesselink; J. Kinker; W. Bilderdijk. Rijmlooze verzen in de ige eeuw ; Zuid- tegenover NoordNederland 104

J. M. Dautzenberg, Prud. van Duyse. Latere Belgische schrijvers 109

Heremans; Van Droogenbroeck-Asselberghs;Eug.vanOye. Vertaalde hexameters in Noord-Nederland 111

C. Vosmaer (G. Dorn Seiffen; S. J. E. Rau). tweede hoofdstuk: Zoekers naar eigen maatstaven. . 114 Klemtoon naast quantiteit 115

Abr. van der Mijl; P. Scriverius; P. C. Hooft; C. Huygens; Abr. v. Gherwen; D. R. Qunphuysen. Theorie en praktijk 123

J. v. Vondel; Nil. Vol. Ard.; A. Pels.

Balthasar Huydecopor en Lambert ten Kate 130

De nieuwe theorieën sedert Van Alphen 145

Bilderdijk en Kinker. De latere ige eeuw 150

T. Roorda.

TWEEDE GEDEELTE.

de rythmische grondslag van het nederlandsche vers.

Inleidende opmerkingen 1"

Overzicht der langs proefondervindelijken weg voor het

Nederlandsen bereikte resultaten I63

Het rythrnisch gevoel 1/0

Werking van het rythrnisch gevoel I80

Rythme in muziek en spraak I85

Rvthme in verzen; isometrie en isochronie 199

215

Toepassing en besluit

Sluiten