Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

NEDERLANDSCH VERSRYTHME.

genschap zou zijn, schijnt op een soortgelijke vergissing te berusten. Bij vrije groepeering is het vormen van paren het eenvoudigste, natuurhjkste en rustigste; dit is een algemeene regel en niet een bijzonïlere hebbelijkheid van eenig volk. In de isometrie zal het kleinste metrum, bij isochronie zal de eenvoiidigste maatgroep een tweevoud zijn. Het lijkt dan ook minder gelukkig als J. v. d. Eist in zijn proefschrift een uitvoerig onderzoek van allerlei Middelnederlandsche verzen instelt, om daarin tweelettergrepige maten op te sporen, die dan een aanwijzing zouden moeten vormen van een specifiek Nederlandsche tendens tot alternatie.

Sluiten