Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEPASSING EN BESLUIT. 227

Zooals men ziet is dit zeer wel mogelijk; het lijkt echter geenszins onwaarschijnlijk dat Van Mander ook zelf zijn gedicht met gedragen isochronie „gallischer wijze" is begonnen. Evenzoo geeft De Vooys voorbeelden van „alexandrijnen" uit Van der Noot, waarin hij de vier isometrische maten nog duidehjk hoorde (t. a. p. 193); men kan die bij Hooft ook telkens vinden.

Van Mander zou later zijn klassieke ideaal veel meer nabij komen. Men vergelijke bij voorbeeld zijn tweede „van nieuws geteelde" Beelt van Haerlem (1596) in keurige vijfvoeters van 10 en 11 syllaben, versierd met gelijkenissen en mythologischen

Sluiten