Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

dien in het Rijk. De finantiele verantwoordelijkheid zal worden geregeld door de comptabiliteitswet, dus blijft alleen de politieke verantwoordelijkheid over- De Gouverneur is wel verantwoordelijk aan de Staten-Generaal, doch niet aan de Koloniale Staten. En daarom zegge men niet dit het geen zuiver constitutioneel stelsel is, want ik vraag, ofdangeene autonomie is geschonken aan de gemeentebesturen omdat de burgemeester een rijksambtenaar is, die niet van den gemeenteraad afhangt."

Dit zijn tevens voorbeelden om te demonstreeren, hoe verward het debat was; men liep vooruit op de behandeling van artikel 22, doch een uiteenzetting over aard, strekking en omvang van 's Konings bevelen krijgen wij niet te hooren. De vergelijking door mr. Kappeyne gemaakt, tusschen gouverneur en burgemeester en zijn voorstelling van den burgemeester als rijksambtenaar, zijn uitermate scheef; de laatste heeft geen bevelen van de Kroon in ontvangst te nemen ten opzichte van de gemeentelijke autonomie, noch ook, tenzg de wet het zegt van het zelfbestuur. Meer houvast geeft ons, hetgeen mr. P. Mijer (de voormalige en latere minister van koloniën en latere gouverneur-generaal) op 12 Mei 1865 zegt:»)

„De bedoeling van dit artikel zal wel dezelfde zijn als die van art. 37 van het regeringsreglement voor NederlandschIndië, doch de terminologie verschilt veel. Hier wordt bepaald: „De Gouverneur oefent zijne waardigheid uit met stipte inachtneming van 's Konings bevelen en (wordt er bijgevoegd) is aan den Koning wegens zijn doen en laten verantwoordt" Die kakte woorden zijn te algemeen en de bedoeling van de Regering zal zeker volkomen worden uitgedrukt door

') Bordewijk, blz. 89.

3

Sluiten