Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

Blz.

s.

Savornin Lohman, jhr. mr. A. F. de (Onze Constitutie, 1920). ... 6, 19

Schrieke, mr. J. J. (De ordonnantie met Koninklijke medewerking, 1909)

38, 93

s'Jacob, F 62, 65

Snouck Hurgronje, dr. C. (Proeve enz.) .... 26

Staal, G. J. (West-Indische Gids, Maart en Mei 1922) 1,37

T.

Thorbecke, mr. J. R. 30,

39, 57, 80, 90, 95 Toetsingsrecht van den

landvo ogd . . . . 46, 49

Troelstra, mr. P. ... 55

u.

Uitlegging van een koloniale verordening door den minister ' 48

Uitzetting van Guzman Blanco c. s. uit Curacao 47, 48

V.

Vergouwen, J. C. (Koning

Blz.

en Landvoogd, Annuarium Soc. Stud. reform.

1912) 8

Verniers van der Loeff, mr. H. C. jl . . 10, 15

Vollenhoven, mr. C. van (Koloniaal Tijdschrift, Januari 1922) .... 1 (Proeve enz .).... 26

Vollenhoven, J. van. 65

w.

Waal, E. de ... 40, 48

Waal, E. de (De koloniale politiek der grondwet 1863) 98'

Wilde, A. de (Adres aan Zijne Majesteit den Koning wegens het voorgevallene ten aanzien van Soekaboemi 1838) . . 70

Willem I, Koning 71, 74, 75, 78 25.

Zending van Nieuwenhuyzen naar Atjèh . . 47, 97

Zending van de Perrez naar Boni 47

Zending van Groeneveldt naar Indo-China ... 68

Sluiten