Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

542"

Biz.

Onderwijzerssalarissen . . , 374, ook 349

Ongevallenwet ', , . . ... 441

Ongevallenwet (Zee-) . ".* . . . . . . '. 443

Ongevallenwet (Landbouw) 444

Onmachtig tot Cellenbouw . . .. ,." , ,' ,' , , . 139

Onregelmatigheden bij de Spoorwegen 454

Ontbindbaarheid der Prov. Staten .......... 196

Onteigening in de Grondwet 203

Onteigening bij de Woningwet . . . . , . ', . . 513

Ontwapening 378, (in Verkiezingsprogram) 474

„ en de Katholieken . . 385

Onze Revolutie , . , . . 339

Oorlog . .... 277

Oorlog en het I.V.V. (De) . . . 7 . . 388

Oorlogsverklaring 187

Oorlogswinstbelasting . . .|..„ 172, ook 75 en 462

Opleiding Onderwijzers , .' ,359

Opstootjes Stads-Musselkanaal en Hoogeveen . . . 501

Opvoeding (Lichamelijke) 318

Ordinantie Gods en antithese politiek 32

Ouderdomswet 439

Ouderdomsverzekering (Vrijwillige) . . . . ,': . ; . . 439

Ouderkommissie (in de L.O.-wet) . . . ,. . 352

Overeenkomsten met Mijen. (bij Spoorwegen) .... 452

Overgangsmaatregel Arbeidswet 52

Overleg (Georganiseerd) . . . . , , . . . . . . , 13

,, (Kommissie van) , . ' . . 95

Pachtstelsel Landbouw , . . . 269

Papier (Invoerrecht op Tabak en-) .... ..., . , 82

Pauselijk Gezantschap . .. . , • ,,,„-*..> . 102, ook 30

Paus en President Ebert . , . ... . 177

Pensioen aan Weduwen van Leeraren , . 370

Pensioenwetten van Ambtenaren en Militairen .... 392

Personeelbeweging October '20 (P.T.T.) '. . 401

Personeele belasting , , 68

Personeel (Spoor en Tramweg) . . .,. .. .. . . . , . 454

Personeelzaken (P.T.T.) . . 400

Plaatselijke keuze . . . . ..... . . 148, ook 32

Plattelandspartij . . , . ■ 271

Ploegenstelsel 59, 51 en 52

Politieke Munt . . .. . . . . , , , . . 333

Politiek (Gemeente-) V . . . . 162

Politie (Militaire) 295

Pop als minister van oorlog ', , , 285

Post, Telegrafie en Telefonie . . . . "." . . 397, ook 400

Predikanten duurtetoeslag . . ... .,.,■„ . . . 249

Premiebouw 518

Sluiten