Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

11

wagen waren gestopt, ruimde men Aisma eene plaats in en schikten de vijf zich zoo in het rijtuig.

— Wij zijn u wel dankbaar, zeide de oude heer, wij nemen uw wagen in, neem gij ten minste eene plaats bij ons.

Zulk een voorval wekt de geesten op en brengt spoedig gemeenzaamheid. De dame, wie de oude heer schertsend hare buiteling herinnerde, sloeg lachend de handen voor hare oogen, als schaamde zij zich een weinig over hare dwaze vertooning, en zoo zat men weldra vroolijk in druk gesprek.

Behalve de Italiaan, waren zij allen landgenooten. Men wisselde naamkaartjes ter wederzijdsche voorstelling.

— Siwart Aisma, zei de oude heer, diens kaartje aannemende, een Fries niet waar?

Deze boog toestemmend, terwijl hij de andere kaartjes aannam.

— Signor G. Salviati, zei de oude heer, musicus te Rome, een vriend van ons. Dit was de kreupele man.

— Mijne nicht, ging hij voort en Aisma las op haar kaartje: Mevrouw M. van Buren, van Rodenrijsi. Alzoo eene getrouwde vrouw, merkte Aisma bij zich zei ven op.

En onze vriendin, mej ufvrouw Ada Ebers; en dit, om de uitwisseling der geloofsbrieven te besluiten, dat ben ik. Aisma las: Jhr. dr. Quirinus van Walborch.

Sluiten