Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

IS

Daar tusschen ligt het grootsche gebouw nog in zijn geheele samenstel, doch voor dak alleen het blauwe hemelgewelf. Boven de drie treden rijst de gevel; zes Dorische zuilen met scherp gerugde groeven, van onder ruim twee en een vierde el breed, zoodat slechts vier paar uitgebreide armen ze omspannen kunnen, stijgen met de fijnste verdunning afnemend op tot eene hoogte van bijna negen ellen; daarboven, op de sterk uitspringende zuilhoofden rusten de twee breede geledingen van het balkgestel, de vlakke architraaf en de met triglyfen en metopen afgewisselde fries. Deze wordt door de voorspringende lijst bekroond, waarboven de zachte helling ligt Van het fronton, den stompen geveldriehoek vormend dien de Grieken bij den arend met uitgebreide vleugels vergeleken en daarnaar noemden. In zijne goede dagen was de tempel niet het harde en glanzige Italiaansche stucco bekleed, de gevel met beelden versierd.

Thans is dat verdwenen, evenals de harmonisch gekozen frissche kleuren die hier en daar de vormen tintten. Maar hoewel een bouwval, is hij nog scboon en grootsch, en de tijd, die den bloei ontnam, heeft eenige vergoeding gegeven in den grooteren indruk van door langverleden en stroeven ernst verhoogde plechtigheid. De Dorische bouwstijl is ernstig en statig, maar vroeger was die ernst door kleur en glans verzacht. Thans is in den verweerden, door lucht en zon warm geel en rossig getinten Travertijner steen, de pracht ver-

Sluiten