Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Liefste Zusje!

Ik heb je prettigen brief Poste restante gevonden; dank je wel.. Schrijf mij veeL want ik bruis nog soms tegen de wereld en de menschen op. Bah) daar is zooveel platheid en gemeenheid. Je waarschuwt tegen zelfkwellerij — maak geen excuses over wat gij je preeken noemt; jij mag mij alles zeggen, al geef ik je geen gelijk. Is het zelfkwellerij wanneer men Verbitterd is op anderen die ons kwelden? Och, kind, je kent de wereld nieti en daarom ben je altijd zoo optimistisch. Mijn wond is wel gesloten, maar de gevolgen Voel ik hog. Zij, die ik eens argeloos liefhad, heeft mij, platweg gezegd, slecht behandeld, omdat zij van het slechtste stof der wereld was, waarvan de meesten gekneed zijn, die toch voor fatsoenlijke lieden doorgaan, het stof dat op den zesden dag overschoot van de rest, nadat er al het andere, zelfs de kruipende dieren van gemaakt waren. Bah! hard er tegen in, dat is het eenige. Met edelmoedigheid komt men niet verder; alleen hooghartig sarkasme kan ons in het gewoel redden. Men moet maar zoeken gevreesd te worden; die geliefd wil zijn, wordt niet geteld. De aarde is nu eenmaal een stuk steen met duizend scherpe punten, loop er niet blootsvoets op, maar trek grove zolen aan.

Sluiten