Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

AMAZONE.

hcerscht en een die beheerscht wordt, een mannelijk en een vrouwelijk element in spiritueele beteekenis.

Marciana lachte luid en zei:

— Ah! maar het mannelijke is ook wel eens aan de zijde van de vrouw, het vrouwelijke bij den man.

— Des te erger. De man is toch naar Edens recht de eerstgeborene; hij moet de handelende zijn ....

— En de vrouw, zoo viel zij met vuur in, de lijdende, in dubbelen zin.

— O, wat dat aangaat, het is de vraag, of liever het is geen vraag, wie meer lijdt. Ik wou toch liever eene vrouw zijn, — in dat opzicht.

— In ander opzicht niet, omdat gij u, mannen, toch de meerderen acht?

— Wel — eerlijk gezegd — in de oude mythe is de man toch de onmiddellijk geschapene — de vrouw eene vorm uit de tweede hand.

— Gij vleit nu niet, — maar ik ben blij dat gij geene versleten complimenten pleegt te maken. Ik zou ook kunnen antwoorden dat de tweede uitgaaf altijd beter is dan de eerste. — Maar zie eens, men kan uit die mythe ook de innige eenheid van beiden afleiden.

— En uit die eenheid sproot onmiddellijk broedermoord.

— Een huwelijk tusschen te na verwanten geeft gebrekkige kinderen, dat is bekend. Is het ook mogelijk dat het eendere niet goed gepaard wordt, en zou het ook zoo met de zielen zijn?

Sluiten