Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

AMAZONE.

op, lacht ook en zegt: él Een koetsier vraagt driedubbele vracht; als tegen een kind pratende zegt men hem, vooral lachend: ho, ho, vriendje, zóo veel is ook goed, hé? Dan glanzen zijn oogen, hij lacht, zijn grap mislukte, maar het amuseert hem als gij slimmer zijt dan hij en hij noemt u eccellenxa! Als gij weer eens een wagen zoekt, geen rancune, de voerman geeft u de voorkeur, want — gij hebt altijd nog veel te veel betaald.

Er zijn zeker kleine bezwaren aan verbonden als men de zaken zoo losjes opneemt, maar het ie ook weer niet te ontkennen dat de naieve en luchthartige levensopvatting, waarvan deze en vele andere uitingen de schaduwzijde vormen, mede hare deugden heeft. Men kan de zaken ook te zwaar en te voortdurend met ernst opvatten.

Zoo, door Napels wandelend, ondervonden Aisma en de twee vrouwen het aanstekelijke der zorgenvrije luchthartigheid om hen henen. Zelfs Ada look er een weinig van op. Aisma voelde zijne belangstelling voor haar toenemen. Haar tengere gestalte, iets ladylike's dat haar onderscheidde, en daarbij hei weemoedige van dit mislukte leven verhieven de aandacht voor haar tot medegevoel. Bij hem rees de gedachte: zou daar nu niets meer aan te verbeteren zijn? Er was iets zachts in haar, veel te zacht wel is waar, maar toch het zachte is ook aantrekkelijk. Hij wist niet hoe en waarin, maar mevrouw van Buren scheen hem anders dan in vorige dagen. Zij was vroolijk en vriendelijk, maar het was als of zij iets

Sluiten