Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

43

minder open was, of liever zij was nog wel open, maar er was een onzichtbare lijn waarover zij geen toegang verleende. Daar was geen feit te noemen om dat aan te toonen, en toch liet het zich zachtkens voelen. De vrouwelijke levenskunst is daarin zeer ver en handig. Er ligt bij vrouwen soms iets veranderlijks in den aard, waarvan een man zich geene rekenschap kan geven, omdat zijn organisme minder fijn en prikkelbaar is. Hoe dit zij, en of Aisma zich bedroog of niet, bij vond nu in Ada's zachtheid eene beminnelijkheid, die hij in Marciana's kracht wel eens meende te missen.

Sluiten