Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

AMAZONE.

dat motief is mij wat ruw en ook vulgair — laat hare opene hand op zijn nek drukken, dat is edeler, en maakt de hand wel krachtig maar niet zoo knokkig. Askol zag hem aan; bedacht zich en zei:

— Het kan zijn dat gij gelijk hebt. Maar er is meer. De voeten, de handen en armen zijn te gemeen. Ik moet kracht uitdrukken, maar niet de handen en armen eener werkvrouw. O, dat is eene kwelling; waar die te vinden! Dat moet veranderd worden.

Nadat zij nog eenige kleine technische punten bespraken, gaf Aisma den beeldhouwer een warmen handdruk.

— Gij komt toch op mijn kunstenaarsfeest? zeide deze. Er komen ook lieve vrouwen en meisjes. En er is nog een doel, dat onder ons blijft; wij hebben eene tombola voor Salviati gemaakt. Gij hebt zeker wel eene teekening als bijdrage!

Aisma beloofde hem die volgaarne en nam afscheid.

Het hoofd vol gedachten slenterde hij nu de stad weer in, tot hij bij de Piazza Barberini de gedaante van Salviati ontwaarde, die hem ziende naar hem toeging. Salviati heette hem vroolijk welkom en vroeg hem mede te gaan tot bij zijne woning.

— Hier woon ik, zeide hij, palazzo Salviati, è? In het groote oude paleis, waar thans wel twintig

gezinnen de kamers en kamertjes bevolkten, had ook Salviati een eenvoudig vertrek. Voor dat deze de portiek binnen trad kwam een bloemenmeisje met vrienlijken lach naar hem toe en stak hem eene

Sluiten