Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

127

de gewonde Amazone en dan ginds daarover den lansdrager van Polukleitos, — en zeg mij of ik gelijk heb als ik deze twee van dezelfde hand acht. Straks zullen wij in het Capitool een gelijk exemplaar dezer Amazone zien, verweg schooner, en dan zal die gelijkheid nog meer treffen, maar hier hebben wij dit exemplaar bij de hand om haar met den lansdrager te vergelijken.

Een woord tot verklaring, van deze twee beelden. De gewonde Amazone verbeeldt een krachtvolle jonge vrouw; het lichaam rust op het linker been, het rechter is een weinig gebogen. De linker hand ontbloot de rechter borst van het lijfkleed, de rechter arm is geheven en het zacht gebogen hoofd, is even gewend naar die zijde der borst die gewond is. Het is een schoon beeld vol eenvoud en kracht — maar uit het oogpunt der kunst is hare in houding geheel gelijke Capitolijnsche zuster zooveel schooner dat wij haar eerst daar onze volle bewondering schenken. Wat van Walborch noodig had, was haar te vergelijken met den lansdrager of doruforos. Dit ten onrechte als schijfwerper gerestaureerde beeld vertoont eenen man in den bloei zijner kracht, in gaande beweging met het linker been naar achter en voor het oogenblik rus ten d op het rechter. De linker voorarm is half geheven, de rechter arm hangt naar beneden. Het is een van de schoonste mannelijke gestalten die er zijn; met welk eene vastheid is het lichaam gebouwd, hoe elastisch wiegt de romp zich op het bekken in evenwicht, met die zachte overhelling van

Sluiten