Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

113

— Is het dan niet goed dat ik naar Horatius' „effen gemoed" streef?

Hij schudde het hoofd.

— Niet op die wijs, kind.

— SU zeide zij, want de anderen kwamen hun nu te gemoet.

Zij reden toen huiswaarts, waar het middagmaal hen vereenigde.

Voor dat de avond viel, ging Marciana naar Ada, die zij nu dagelijks bezocht. Toen zij terug kwam, vond zij de drie heeren in bezige kunstbeschouwing. Van Walborch had al zijne afbeeldingen van Amazonen uitgestald. Het gesprek werd door hare komst even afgebroken.

— Hoe gaaj het met haar, vroeg Aisma.

— Veel beter, kalmer.

— Zoodra zij hersteld is, zal ik haar aan het teekenen zetten; zij heeft geen scheppend talentmaar kan kopiëeren; ik zal haar helpen. Er is nog zoo menig gebied waarop eene vrouw werkzaam kan zijn. Zoo bij voorbeeld met het versieren van allerlei voorwerpen: zij kan zich daarin een bron van genot en nuttigen arbeid scheppen. Haar geest moet afgeleid worden en werk hebben.

— Ik dank u, zeide zij met een vollen diepen blik; — kom ik te laat voor het nieuws over de Amazone?

Wij zullen in het kort aanstippen wat er gesproken was.

Sluiten