Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

219

composeerd. Dat is het wanneer wij in artistieken zin bij een kunstwerk van gedachte spreken.

Bij Rafaël, bij voorbeeld, in zijn school van Athene, zie de prachtige fotografie, daar hebt gij nu vooreerst een onderwerp, de voorstelling, ideeën. Het zijn de verschillende wijsgeeren van Hellas, in groepen, hoe zij bij elkander behooren, hoe zij van elkander verschillen. Dat kan ook het onderwerp zijn van eene geschreven voorstelling: of, ook een middelmatig schilder had die ideeën kunnen hebben. Maar nu komt de artistieke gedachte; dat is de wijs waarop zij, hier door een genie, zijn gevonden, gedacht, verbeeld, geschikt, geteekend, gekleurd. Dat is voor Rafaël de hoofdzaak, dat is zijne gedachte, daarin ligt. zijne ziel. Daarin is evenveel ziel, daaraan zijn even veel hersenen besteed als de denker besteedt aan het uiteenzetten van hun of zijn wijsgeerig stelsel, of de historicus aan zijn verhaal. Maar nu komt er ten derde in de beeldende kunst nog iets bij. Een geschreven werk ontleent geene waarde aan de stoffelijke uitvoering, of het letterschrift mooi is of niet

— Met uw verlof, zei Marciana, dat ben ik niet zoo onvoorwaardelijk eens, als wij eene geestige of mooie gedachte hebben, heeft men soms behoefte ze mooi te schrijven.

— En in een mooien druk geniet ik een geliefden schrijver meer, zei van Walborch.

— Nu ja, maar gij zult mij toch niet beweren dat gij een auteur bewondert om zijne kalligrafie of die

Sluiten