Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

245

met zich zelve omdat zij voelde dat hij eenigszins gelijk had.

— Neen, niet al, maar — is het waar dat je wel voor Askol gedaan hebt wat je mij zoo halsstarrig weigerde? Dat is wel iets. Is het waar of niet dat je voor Askol wel als model hebt willen dienen?

— Gij hebt geen recht mij zoo iets af te vragen.

— O zeker, zei hij spottend, dat recht heb ik niet, maar wel om er een bewijs in te zien, met zooveel andere kleinigheden, dat gij het met mij niet meent, als gij u verwaardigt voor hem tot model te dienen. Misschien speelt gij met ons beiden; maar ik laat het niet met mij doen.

— Hoe komt gij aan dat verhaal?

— Ik weet het van Marietta, die het van Askols praticien heeft gehoord.

Dus achterklap van bedienden! Het is fraai. Ik behoef op zulk een vraag niet te antwoorden. — Maar al had ik het gedaan — ik zou er de vrijheid toe hebben, dunkt mij, als het mij lustte. In alle geval, gij zult mij toch .... wel tot niets laags in staat achten. Ge denkt misschien . . . bahl weet ik wat.

— Mijn God, ik denk niets laags, dan zou ik niet tot je spreken. Maar ik zie er het bewijs in dat ik goed doe met mijne teedere genegenheid af te snijden, en heen te gaan. Ik wou alleen dit niet doen vóór dat ik je gesproken had en de gelegenheid voor eene opheldering gegeven was. Ik wou dat je meer open met mij was.

Sluiten