Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

AMAZONE.

deerde. Hij is niet dien ik meende en hoopte. Met zulk een prikkelbaar en heerschzuchtig karakter zou het maar weer een ongeluk worden, zoo dacht zij.

Hij dwaalde af langs de Ripetta; onbewust van wat hem voorbij ging, de priester die naar zijne kerk slenterde, het volk geknield bij een huis waar een stervende de laatste bediening ontving, een vreelijke stoet van jongelieden te paard, waarvan er een hem bij den naam toeriep. Alles was niets meer. Nu is alles gedaan, dacht hij; zij is gevoelloos, ze is geen vrouw; daar zijn vrouwen die zich zelve genoeg zijn, die geene behoefte voelen aan samenstemmend dubbelleven, koudbloedige eenlingen. Wee, dat ik er zulk eene heb leeren kennen.

Sluiten