Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

AMAZONE.

kwam. Hij herlas het en zijne aandoening nam toe. Dit was toch wel ondubbelzinnig? Was het dan waar? Geene begoocheling bedroog hem? De letters schemerden hem, maar de zin klonk hem duidelijk toe: 't Is waar, ik heb ... op nieuwe neiging ouden wrok gekoeld — neem wat geen einde vindt — ik wil mijn neiging op geen nieuwe proef meer slijpen, om een vriend te toetsen — dien 'kmet hart en geest behoef — vergeving. — Dat was toch niet enkel een bekentenis van ongelijk — en las zijn hart niet goed als het tusschen de regels meer volde dan las?

Daar stond nog achter op het blaadje een later bijgevoegd woord:

„Wat gij mij omtrent Askol gevraagd hebt — geloof nuf, daarin is niets dat u kan kwetsen.

„Kom nog niet — laat ik mij eerst goed beproeven en tot klaarheid komen; geen overijling.

Uwe M."

Marietta zat in een hoekje van het atelier te wachten en bekeek de fraaie stoffen die er lagen en speelde met een bloedkoralen ketting. Zij had haar eigene bespiegelingen; zij bevroedde niet en zou ze ook niet begrepen hebben de wonderlijke eigenzinnigheden en ideeën die hare Signora en den schilder hadden samengebracht en van elkander gestooten. Zij beminnen elkander, dacht zij en had zij al lang gedacht, maar waarom dan niet dadelijk

Sluiten