Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

Wij noemen : „Zaadkorrels van het goede", „Medewerkers Oods", „De weg tot het licht".

Ook voor de onthoudersbeweging is Petrow met volle energie in het krijt getreden. Vooral bekend is zijn brochure: „De apostelen der nuchterheid" en een door hem bestuurd maandschrift: „De nuchterheidsbode".

In het program van dit maandschrift zegt hij: „Ik wil niet alleen de onder het volk ingeziekte drankzucht bestrijden, maar vóór alle dingen bepleiten de ware nuchterheid van gedachten, gevoelens en daden, in het persoonlijke leven, in het gezinsleven, in het sociale en internationale leven. Als het beste middel tot het bereiken van zulk een nuchterheid beschouw ik een diep indringen in en toepassing van de waarheid des evangelies."

Alles saam genomen moet iedere onbevooroordeelde met den Russischen biograaf instemmen, als hij zegt:

„Dr. Petrow is een zeer markante verschijning, — een rijk en fijn geïnstrumenteerd spreker en auteur, een echte en rechte verkondiger van het oude evangelie."

Sluiten