Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. shelley's steeven

Voorover, in het boot-ruim, lang-uit lag Shelley en las.*) De wilde golven sloegen Luider en luider langs de zijden, droegen

Hoog-op het broze vaartuig, met geklag

Van schril zoevend gieren door want en stag, Die knerpten. Hoorde-i niet, hoe de andren joegen Hierheen en daarheen, zuchtten, riepen, kloegen?

Hij las maar, las, totdat hij niets meer zag...

Toen stond hij op, verwonderd: neevlen drongen Overal aan, en plots... een donker blok

Komt dreigend door die misten opgesprongen... Hij wankelt door den donderenden schok...

„Is dat de Dood? ontvang me..." en willig glijdend Valt hij de diepte in, zwijgend, de armen breidend.

*) In Keats' Eve of St. Agnes, dat omgeslagen in zijn zak werd gevonden.

50

Sluiten