Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. shelley's verschijning

Stil was % toen Shelley snellijk tot mij trad... Ik zag hem nauw, maar voelde zijn nabijen Bovenaardsche' adem om mijn hoofd zich vlijen,

Zóó zacht, alsof er op een buiten-pad,

Waar niemand loopt, een zoeltje gaat: geen blad Omhoog beweegt: men merkt alleen zachtbhj een Vreemde verfrissching langs zijn slapen glijen...

Eerbiedig wachtte ik roerloos, waar ik zat:

„Hoor naar uw Ziel, die gij nauw weet, die binnen, Ver achter 't aardsche schimmenspel, zich wiegt

Op eigen levensdiepte, waar 't beminnen Eindeloos-door om 't Eeuwig-Schoone vliegt,

Lijk in 't Heelal-ruim om de nooit te kennen, Der zonnen Zon, al andre zonnen rennen."

53

Sluiten