Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Génestet-Bienfait. Ingeleid en van een aantal belangrijke noten voorzien door Dr. H. L. Oort (5e dr. 25/27e duizend) I. 1.40 C. 1.90 L. 2.05

Jacob Israël de Haan, Het joodsche Lied. "

L 1.20 C. 1.70 L. 1.85

„Hier geen opervlakkige oogenblik-indrukken, haastig verklankt, maar woorden, komend uit het diepst van een gemoed, waarin de waarheid, met moeite verkregen', met smart gelouterd, rust als een onuitputtelijke schat."

Avondpost.

Prosper van Langendonck, Verzen. ï. 0.55 C.Ï.OfiT

„v. L. is een echte Vlaming, in hem leeft de trek naar tooneelachtig gebaren en galmende rethoriek tezamen met een kinderlijke teederheid en een ware grootheid van opvatting." Maasbode.

jan Luyken, Jezus en de Ziel, ingeleid en toegelicht door F. Reitsma, mét reproducties naar de oorspronkelijke prenten. I. 0.95 C. 1.45 K. 2.20

„Zou het niet jammer zijn als zulke prachtige dingen verloren gingen?" Het Volk.

V. de la Montagne, Gedichten, met inleiding van Emm. de Bom (3e vermeerderde dr. 6/8e duizend in W.B.-uitgaaf) I. 0.55 C. 1.05 L. 1.20 K. 1.80

Franqois Pauwels, Enkele Verzen. I. 0.55 C. 1.05

„Een gauw gevoelig hart, een fijn muzikaal versgehoor, — ziedaar de bron van Pauwels' welluidende liedjes"....

Van onzen Tijd.

j. Reddingius, Johanneskind. Gedichten. (2e vermeerderde dr. 6/8e duizend) 0.55 C. 1.05 Regenboog en Jeugdverzen. I. 0.75 C. 1.25 L. 1.40

.... „Bij Reddingius is aanwezig allereerst; het wezenlijke, innige natuurgeluid van den dichter." Is. Querido.

„Voortaan kan Reddingius, in zijn eigen genre, veilig bij de besten onzer dichters worden geteld." Willem Kloos.

Annie Salomons, Nieuwe Verzen. I. 055 C. 1.05

Keurband ƒ 1.80

„Als een bundel zuivren schoonheidszang nemen we deze Nieuwe Verzen mee ons verder leven in. A joy for ever."

Utrechtsch Sted. Dagblad.

Sluiten