Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dracht!!"

Toen deze woorden uitgesproken waren, zwegen 't heilige graf en de heilige rots. Mrs. Gordon dacht een oogenblik met verwondering, of soms haar woorden de kracht gehad hadden den twist te doen eindigen. Maar toen zag ze, dat alle kruisen en halve manen, die zich boven de koepelgebouwen in de heilige stad verhieven, begonnen te glanzen in een goudachtig licht. De zon kwam op over den olijfberg, en alle stemmen van den nacht moesten verstommen.

203

Sluiten