Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tejah voor oom Jan en hoerah. Iejah beteekent zoo ongeveer: het oomjant! of: gejuich! Want daar oom Jan dikwijls juichend de armen in de lucht stak, kan dit zoowel gezegd worden: bij het binnenkomen van oom Jan. als bij elke aangename verrassing. Hoe Keesje varkens: (schWies kon noemen, is nu ook duidelijk. Van de schaapjes in z'n prentenboek nad hij volstrekt niet alle fijnigheden gezien, maar in *t vage alleen: een witoyaal met uitloopers naar onder. Welnu, dat was daar ook weer op die boerderij. En bij zei dus. van zijn standpunt volkomen correct: (sch)aapies; want het schaapte daar! Het wit ovaalde in uitloopers omlaag. OEFENING. 10 m flKWte-menscüen taal komt het nog vaak voor, dat men om het een of ander ding te noemen niet den naam kiest van het geheel, maar den naam van het een of ander opvallend onderdeel (zoo'n woord noemt men dan een synekdoche). Het raam beteekende vroeger alleen de houten omlijsting van de glasruiten, maar thans gewoonlijk het heele venster. Een geit noemen wij om z'n baardje dikwijls een... Een bultenaar noemen we kortweg een... Aan een ooivevaar vallen ons bij het eerste gezicht vooral z'n lange pooien op daarom noemen we hem...; net als we het bekende kleine vogeltje om zn roode borst een..., en den ezel om z'n lange ooren. ook wel./, noemen. De matrozen hadden vroeger van het gepekte want. altijd pek of pik aan hun broek, daarom noemt men ze Ook wel.... Amsterdam telt meer dan 500.000z... Was het al een groote jongen? Nee het was maar een br...je (hij had nog de korte broek aan). Heb je dien zotskap gezien? Een jongen die goed studeeren kan, heet bij z'n maatjes een knappe k... Roodkapje draagt natuurlijk haar naam naar.... Varkens hebben hun staart bijna altijd in een krul zitten, daarom noemt men ze...; en een kwiek vogeltje dat voortdurend z'n staart op en neer beweegt heet. . Moeder noemt haar lieveling met krulhaar graag: Mijn.. hol Eigen haard is goud waard. In den vreemde verlangde hij naar het ouderlijke d... In ouderwets dertigen stijl leest men wel eens, dat een grijsaard tachtig lentes telde. Wat zou dat beteekenen? Een pakjesdrager aan het station noemen we om de kleur van zijn sluitend jasje een... Een politie-agent noemt men in Amsterdam om zijn hoofddeksel een... Met hoeveel k... is dat schip bemand? 2« Ook jongens en meisjes van twaalf jaar kennen van veel woorden der groote-menschen-taal de beteekenis nog maar heel onvolledig Schrijf b.v. maar eens op wat de volgende woorden beteekenen: gewoonte, moed. medelijden, huur, vergissing, oordeel grens, verklaring, gemeente, wet kolonie, verbond, overhad. En vergelijk dan eens de verschillende antwoorden met elkaar.

17. Hun betee- Tf° slotte wcet ^ kind de voorstellingen nog niet kenissen loopen ff herP te omgrenzen; zoodat twee of meer voorstelin elkaar. lingen in elkaar loopen, en dus gezamenlijk aan 't

een of ander woord worden verbonden. Zoo had moeder aan haar dreumes de kat: mauw leeren noemen. En nu meende moeder al, dat hij dat woord heel goed verstond en bedoelde net als zij; tot op

37