Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDEHOOFDSTUK. NOUZEGKEESJETGOED. MOEDER!

1 De uitspraak ^ hoorden het reeds, Keesje doet nu z'n uiterste best wordt bijna heele- °.m alles 90?1 te ,eeren 2eggen. Vroeger dacht hij altijd maal gedachteloos <?lleen f80 den ™»o«d van z'n praten. Nu is z'n aanaangeleerd. dacht bij z n spreken voortdurend verdeeld tusschen

inhoud en vorm. Vandaar dan ook dat gewoonlijk tegen het einde van het derde levensjaar de moeders opgeven, dat hun kindje nu de omgangstaal bijnazonderfoutenbezigt. Dat*teen—slechts aan moeders vergeeflijke—schromehjkeoverchijving.ten gunste der kleine praters, moet heeten, zullen al de hoofdstukken van het volgende deeltje telkens weer opnieuw komen bewijzen. Maar dit is er van aan: bij normale flink ontwikkelde, goedverzorgde kinderen als Keesje, komen op driejarigen leeftijd betrekkelijk weinig fouten tegen de uitspraak meer voor. Wij staan hier dus voor een keerpunt der kinderlijke taalontwikkeling, waarvan we, eer we verder den hoek omgaan, nog even terug moeten blikken op den afgelegden weg. In Hoofdstuk IV zagen we reeds, hoever Keesje het in de uitspraak gebracht had: tijdens het eerste anderhalfjaar van z'n leven. Hoe zijn taalklanken zich in dit tweede anderhalfjaar hebben ontwikkeld, verfijnd en bevestigd, zullen de volgende bladzijden ons leeren.

2. De dubbele Geen enkele silbe, in de eerste 18 maanden door Keesje medeklinkers. gesproken, vertoont twee medeklinkers achter elkaar.

Welnu, de groote vordering dezer nieuwe periode van 18 maanden zal nu hierin bestaan, dat de medeklinkers hun steile kanten verhezen, en het Itinderlijk mondje ze gesmijdig kneed- en plooibaar leert aanpassen aan de glooiing der stijgende en dalende groepen.

3. De silbeberg. Want elke silbe is een berg van geluid met een top van

klankgeschal — dien wij daarom heel juist KLINKER noemen — in het midden, met een aanzwellen, een stijging voorop en ¥"1 * ande een dahng. een slinking. Voor die stijging en daling zoraen nu de MEDEKLINKERS, die zoo meeklinken mèt den klinker. Een2emet een ploffer voorop, en één ploffer aan het einde, ziet er dus uit als een vierkant bergplateau, met bijna loodrechte wanden (Fig. 23). Een silbe met twee of drie medeklinkers voor en achter den klinker, is als een mooie

199