Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurt bet tot2 a 3 maanden in hetvierde jaar. eer bij ook achter a en o een

k if9?^ tCrWLij hij 2e 030 achter ee en ë al voortdurend aoed gebruikt Öit verschil van moeihjkheid is weer heel goed te bemfiW Want al de tot nu toe besproken Ts van Keesje ajn donkere zwareTs' en hggen achter m den mond. gehjk trouwens de meeste Nederlanders thans u, ved woorden de ƒ uitspreken. Nu liggen echter de a, o van al ol ook achter in den mond. en daarom valt het de achtertong zw™ ai die manoeuvres zoo gauw achter elkaar te maken. 16. L-verbiBdin- Gewoonlijk zegt hij dan ook in dezen tijd wel viel SS *ÏJ*,*S o-vornimg^n^vS).

/Ju ,\ . ,greld\rSp^\ maar daarnaast „ao* (valt) sowdaar

oefSSng0T5irvk) ^ ver9l telkens dc -f van blz- 56utPENING. Denk er nu eens over na: hoe het zou komen.

dat wilde staat naast wou. woude (ta Overijsel: wolde) U "S« ■ •• »«. zoude ( „ zolde n

gulden ,. goud.gouden( .. golden

dnevuldig „ „ drievoud hield „ „ houden ( • hokfcn) U altaar ,. „ outer

pelten fi ,. smout (gesmolten vet)

Holland uit Holtland staat naast hout (ta Overijsel holt) Zoek eens of je zoo. door vergelijking met het Duitsch. nog meer woorden kunt a™ £ F^r' °f °,Ud ^ ald- 3,t °f °Id» olt ontstaanTo'S oo" eet

uettI^e^rort^ü9cm^oud: chevah ch—"

17. IWerlwidin- ,No9.ie* dat is omtrent 3'/2 jaar. komen pas de 9« in de sübe- 1-verbindingen in het begin der silbe tot hun recht stijging. lot dan toe luidden: plaatje: paató. pluisje: puisja.

lï j ■ i . ,9™18 h». bloed: boed. blok: boA bloem-

kTs'ÏÏcT. tul ^l^2 Uimmen: **"»». rtmma,klos: *<u.

van hem op. plank: pwank. bhes: biwes. bwoosta.n^^^oat\\\^

207