Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

97

Nummer van het ^ slag.

2 8 4 5 6

Te onderhouden slag. Perceel met het onderhoud besmet.

Om-

_ , . . , .. . schrijving

Kadastrale omschrijving. Kadastrale omschrijving. Grootte.

van het

—r-j Lengte. : j ; ■

onderhoud*

Gemeente. Sectie. No. Gemeente. Sectie. No. Hectaren. Aren. Cei

Aanwijzing of de in kolom 8 vermelde persoon is eigenaar, -j

erfpachter of vruchtgebruiker.

8 9 10 U 12

Eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker. Datum,

Bedrag

waarop de

= der jaarlyksche OPMERKINGEN, bijdrage

bedrage.

Naam en voornamen. Woonplaats. is afgekocht

Sluiten