Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Doorloopend volgnummer.

Hoofdstuk III, IV en V. Artikelen.

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

Geraamd bedrag in het vorige dienstjaar.

Werkelijke uitgaven der {rekening over het vorige dienstjaar,

Thans voorgedragen bedrag der raming.

Transport

Art. Kosten van wegen

„ Idem van kanalen en vaarten

„ Jaarwedden en verdere belooningen van

■ sluis-, brug- en wegwachters enz. . .

„ Kosten van gewoon onderhoud der bemalingswerktuigen met de gebouwen en gereedschappen

„ Kosten van brandstoffen, olie, smeer enz.,

ten behoeve der bemalingswerktuigen .

„ Jaarwedden en verdere belooningen van

machinisten, stokers, molenaars enz.

„ Kot>ten der ongevallenverzekering . . .

Totaal van het IHde Hoofdstuk

HOOFDSTUK IV.

i Bijdragen aan andere besturen.

Art. Bijdrage aan x) ten behoeve

van 2)

„ Bijdrage aan 1) ten behoeve

van 2)

Totaal \an het IVde Hoofdstuk

HOOFDSTUK V.

Kosten van beheer en onderhoud der bezittingen.

Art. Grondlasten

„ Waterschapslasten .'

„ Erfpachten, grondrenten, recognitiën enz.

„ Kosten van brandverzekering der gebou¬

wen en bemaiingswerktuigen ....

Transporteeren

1) In te vullen: „het waterschap ", „den polder ", „de gemeente " enz.

2) In te vullen: „het onderhoud van ", „het Inlaten van water", enz.

Sluiten