Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

„Meent u dat?" vroeg deze.

„Ja, zeker," sprak de koning, „maar je moet mijn opdracht dan ook stipt uitvoeren."

Toen reed Uilenspiegel met zijn paard naar een f goudsmid en liet de hoeven van het dier met goud beslaan; de hoefnagels, die er voor gebruikt werden, waren van zilver. Natuurlijk was dit een kostbare geschiedenis, maar om de rekening bekommerde hij zich met; die zou de koning immers betalen?

Toen hij weer met znn paard bij den vorst terug kwan$ gelastte deze een van zijn ritmeesters de rekening voor Uilenspiegel te voldoen. De ritmeester had allerlei op 't beslag aan te merken en beweerde, dat Uilenspiegel bij een slechten hoefsmid was geweest. Uilenspiegel bracht hem echter naar den goudsmid en deze eischte honderd mark in Deensche munt.

Wat zette die ritmeester een verschrikt gezicht! Zooveel geld voor het beslaan van een paard uit te geven! Dat kan je begrijpen; hij dacht er niet aan! In ieder geval moest de koning er mee in kennis gesteld worden. Hij voegde de daad bij het woord.

De koning Het Uilenspiegel ontbieden en zei: „vriend, wat een hooge rekening heb je mij daar bezorgd! Als ik al mijn paarden zoo wou laten beslaan, zou ik mij gauw genoodzaakt zien mijn land, met alles wat er in is, te verkoopen."

„Ja, majesteit," sprak Uilenspiegel, „maar u hebt mij opgedragen het allerbeste hoefbeslag te nemen; naar dien eisch heb ik ook gehandeld."

Toen lachte de koning. „Zou er wel één dienaar in

Sluiten