Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

handelen: ik moet immers den hal ven nacht op 'tbed liggen? Nu, de andere helft van den nacht moet het bed op mij liggen."

Deze redeneering was als olie in 't vuur. De smid werd nog boozer dan hij al was. „Breng 'tbed op znn plaats en ga mijn huis uit, dadelijk, zonder omwegen te maken," bulderde hij hem toe.

Nu, de andere helft van den nacht moet het bed op mij liggen.

„Ja baas," zei Tyl gehoorzaam. Hij droeg 't bed weer naar den zolder, nam een ladder, klom op de viïering, brak het dak open, klauterde naar buiten en kwam toen langs de ladder op straat.

De smid, die het lawaai op 't dak hoorde, ging eens kijken wat er te doen was. Wat werd hij driftig,toen hij zag wat voor verwoesting Tyl er had aangericht.

„Waar is de schelm?" riep hy* uit en balde zijn vuisten.

Sluiten