Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

en bezoekers daar rondgeleiden. Ze voelt zich thuis in het oude gebouw en ook op het kleine, vriendelijke kerkhof er omheen, en in het oude huis, waar haar grootvader rust vindt. Ze is niet meer het vroolijke kind van vroeger, maar een ernstig, peinzend meisje, zorgzaam voor haar werk en in haar vrijen tijd veel denkend. Ze praat graag met de menschen uit het dorp, en vanzelf gaat iedereen van haar houden, vooral de kleine kinderen, die niets liever doen dan bij haar zitten of met haar wandelen en luisteren naar wat ze vertelt.

Maar de doorgestane ontberingen en angsten zijn te veel geweest voor het brooze meisje; hare krachten zijn uitgeput en langzaam wordt ze zwakker en zwakker, tot ze eindelijk sterft als een uitbloeiende bloem.

Naast deze hoofdlijn van het werk maken we nog kennis met verscheidene personen. Daar is Quilp, die als een booze geest iedereen ongelukkig wil maken, en eindelijk op een afschuwelijke manier verdrinkt in de rivier; daar is Kit, Nelly's beste vriend, die alle moeite doet om haar terug te vinden, die juist om zijne vriendschap voor Nelly en haar grootvader gehaat wordt door Quilp, en door zijn toedoen in de gevangenis gebracht, waaruit hij echter gelukkig vrij komt als zijn onschuld blijkt.

Kit heeft een nieuwen dienst gekregen, waar ook het schrijving van dat gezin geeft Dickens ons weer een schat van aardige tooneeltjes.

Eén ervan schrijf ik hier voor jullie af.

Kit heeft een nieuwen dienst gekregen, waar ook het aardige dienstmeisje Barbara is, en als zij beiden hun eerste maandloon ontvangen, en meteen een halven dag vrij heb-

Sluiten