Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Edmond's bolle wezen had een eigenaardig bekoorlijke uitdrukking, want ernst en schalkheid schenen daar met elkander een worstelspel te houden. Trouwens, den baas was 't aan te zien, dat hij naar den inhoud van't sermoen verlangde, en de vrouw deed niets dan spotlachen. Daarbij dacht Edmond zelf, hoe potsierlijk hij „den Protestantschen priester" zou nagebootst hebben, indien, wat hij gehoord had, niet zulk een zeldzamen indruk op hem had gemaakt.

Jk En wete niet, hoe beginnen 1" — zei hij, verlegen lachend, en schijnbaar het begin zoekend nu in dezen, dan in een anderen hoek van de werkplaats.

,'t Doet! — 't was den uitleg van den Onzen Vader. Hebje gij nog van al uw leven geweten, baas, van den uitleg van den Onzen Vader?"

Vermeule schudde het hoofd.

„Tc Hebbe daar nooit van gehoord; gij Emelie?"

De vrouw lachte.

,'t En kan niet zijn! Den Onzen Vader is den Onzen Vader. Wat won je gij daar meer van kunnen weten! Ha, hal dat zou 'nen Christene mensen nog te kort komen: 'nen uitleg van den Onzen Vader! Ha, ha! 'k loope zeere: ik ga mijnen casserolle >) vullen!" Spottend verliet zij de werkplaats, al maar herhalend: ,'t Zijn wel dingen 1 t Zijn wel dingen! 'nen uitleg van den Onzen Vader! Tc en moeten ik daar nieten van hebben1"

Edmond had er geen spijt van, dat de vrouw heenging. Ook Vermeule niet

,'t Gaat nu beter gaan, Mong! De wijven zijn allegaar gelijk; m zijn te ChristHjk van entwat meer van 't religie te willen weten. Ik ga luisteren; spreekt!"

„A wa, baas! lüj heeft gezeid, dat als je den Onzen Vader laze, je verzocht dan aan God, dat je mochte zoo heilig zijn als de heilige engelen 1"

Nu lachte de baas ook.

„Lachedingen, jonk! dat en gaat niet gaan. De heilige

J) Kook- of stoofpan.

Sluiten