Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

engelen zijn heilige engelen, zoo, ze kunnen vliegen, en z' en kunnen geen kwaad doen!"

Doet, baast je verzoekt aan God, dat je mochte de wille Gods doen op eerde, lijk de heilige engelen in den hemele. Zóó, 't is Christus, die 't de heilige Apostelen geleerd heeft van alzoo heur gebeên te lezen, en 't zijn wij, die 'tzelfde lezen. Versta je gij datte, baas?" »Ja 'k; gij hebt gelijk, gij! doe vors!" «Zóó, baas! ge moet altijden op God peizen, en op Zijnen wille. En gij moet dit doen, 'tgeen God will" Doch daar moest de baas niets van hebben. „Neen, Mong! dat en gaat niet gaan! Geenen mensen en doet datte, en geenen mensen en zoude't kunnen doen. Je zoudt dan van 's nochtends toe 's navens in de kerke moeten zitten en 't en ware nog niet genoeg. Wie zou je patatten koken, je kleers wasschen en heele houden? En 't convooi en kon niet gaan, en de heele wereld zou doodgaan, als we allegare in de kerke waren om Gods wille te doene en op Hem te peizen. 'k Zeggen ik u ventje! dat en gaat niet gaan!" „Maar baas! 't en is niet van in de kerke te zitten en

je gebeên te lezên "

„Zoo, 't en is van de kerke niet, en 't en is van de gebeên niet: hoe wouje gij dan heilig kunnen zijn?'

„A wa, je moet doch rechtveerdig zijn voor God en voor de menschen: datte is de wille Gods. Je moet rechtveerdig zijn als je in de kerke zijt; maar je moet algelijk rechtveerdig zijn overal, alwaar je gaat en alwaar je staat Als je entwat doet of klapt of peist, 't moet él gedaan en geklapt en gepeisd zijn naar de wille Gods, of j' en kunt niet zalig worden 1"

Dat klonk Vermeule als nieuw in de ooren. Zijn levensregel was immer geweest, dat een mensch moest genieten zooveel hij kon, en de kerk moest laten zorgen voor de" zaligheid zijner ziel. De mensch toch was in de wereld om te genieten, mits hij zich in alles net gedroeg en zijn kerkelijke plichten waarnam. De geestelijken zouden dan

Sluiten