Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

werd als „voyageur van t Evangelie" door Emiel als „Colporteur de la Bible", en door Medard als „de nieuwe Geuzenpriester". Maar vader zei:

„Wacht een beetje en lacht er niet mee: Mong gaat nog Protestantsch Bisschop worden I"

Hij zelf lachte om hun snakerij en vertelde van de vriendelijke ontvangst, die ze hem in de parochie zijner geboorte hadden bereid.

„Z' en zijn niet wijzer, zijl — zei vader — z' en lezen daar in geenen boek, of 't moet van den Bisschop geaprobierd zijn. En je zoudt moeten heur boeken lezen 1 't Is al van 't religie, en al wat ze weten, 't is van 't religie, en al gelijk en weten ze van 't religie nieten; niet zóóveel!" Hij krabde den rechter duimnagel over den linker om aan te toonen hoeveel „zóóveel" was. —

„Kwesje — ging hij voort — wierd het beter als gij er uw Bijbels verkocht! 't Is dat ook alleene van 't religie!"

Edmond vatte vuur.

„Maar van 't ware Religie, vadere 1"

„'k En weerspreke dat niet, Mong! maar al gelijk en is 't alleene van 't religie. En 'nen mensch en kan van 't religie alleene niet leven!"

„A wa, vader! 't en is alzoo niet! Den Heere Jezus zegde: de mensch en zal van brood alleene niet leven; maar van het Woord Gods. Zoo, dat is contrarie met dat hetgeen gij zegt!"

Moeder lachte vergenoegd, omdat „Mong zoo schoone kon klappen uit het Heilig Schrift" Vader gaf het echter niet op.

„'t Is wél, mijn jongen! 'k gaan ik leven van brood, en gij van uw Bijbels, en wij gaan dan zien, wie 't langst leeft!"

„Maar vadere, we gaan zeker zien, wie 't langst leeft, want het is weeral den Heere Jezus, die 't zegde, dat die Zijn Woord zouden hooren en doen en in Hem gelooven, dat ze niet en zouden vermaledeid worden, maar eeuwig met Hem zouden leven I"

Vader wou er niet meer over spreken.

Sluiten