Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

de H. Geest gebruikt en waarmede Hij de harten overwint!"

Edmond was recht in zijn schik, niet slechts omdat hij al drie boeken had verkocht; maar vooral omdat hij met de menschen kon „klappen over 't Evangelie.'* Daar overal mannen en vrouwen aan den veldarbeid waren, trokken de colporteurs ook diep het veld in, boden daar hun waar aan en spraken met de menschen over hun eeuwige belangen. Vaak stonden beiden bij een afzonderlijk groepje, nu eens iets voorlezend uit hun Boeken, dan weer den korten maar veelbeteekenenden inhoud meedeelend. En den menschen scheen dit wel te bevallen, want het kortte hun den tijd in hun drukke bezigheid en 't stoorde hen niet in hun werk. En ook in 't veld verkochten ze boeken, al moest daartoe soms het geld van een kameraad geleend, of uit verschillende zakken bijeengebracht worden.

Voor De Vries was deze manier van werken heel gewoon. Hij had den bijzonderen takt, om met iedereen een gesprek aan te vangen en het handig over te brengen op de dingen van het Koninkrijk Gods.

Hij was goed op de hoogte van den landbouw. En merkte hij, dat de menschen hem schuwden, omdat hij kettersche boeken verkocht, schuwden alsof hij een toovenaar was en in rechtstreeksche verbinding stond met den Booze, dan wist hij zich heel spoedig eigen temaken met hen. Dan begon hij bijv.:

„Zoo, zoo! dat doen jullie beter dan in Holland, veel beter. Als ik weer naar Holland ga, zal ik er de boeren vertellen, hoe jullie dat doet, en dat het zóó veel beter is!" Dan waren de menschen nieuwsgierig:

„A wa, koopman! en hoe doen ze in Holland?'

Dan legde hij hun dat uit, toonde het verschil der gereedschappen en de heele bewerking aan, en de menschen waren in hun schik, omdat ze thuis of in de estaminet nu wat te vertellen hadden, dat anderen niet wisten. Maar dan verder:

„Alles in Holland anders!" En eer de menschen het wisten, hadden ze soms in de eene hand een „Protestantsch

Sluiten