Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

daar zijn kastje, om te zien, wat, en hoeveel daar was. Het eerst viel zijn oog op een zeer bekend boek: De vier Evangeliën en de Werken der Apostelen. Daar nu! hoe kwam dat hier? Hij had het al zoo lang gemist, 't Was het allereerste «Heilig Schrift" dat hij „aan tien cings" gekocht, en tweemaal doorgelezen had, eer hij een heel N. Testament had aangeschaft Dan had hij zijn boeken thuis in ,'t schof" van moeders kast gelegd, in 't schof, waar later de traktaatjes ook een plaats kregen. Hoe was dat hier gekomen? Of was't misschien een ander dan 't zijne? Hij bladerde er nog eens in om en — ja, op 't eerste blad, het schutblad, stond zijn naam: E. D' Hope.

De baas keek hem over den schouder.

„A wa, baas! hoe komt dienen boek hier? 'k Hebben ik 'm niet naar hiere gedregen!"

Vermeule wist het ook niet.

,'t Lag bij mij in de kast en een letje geleên, 'k zage dan, dat er uwen name in stond, en 'k hebbe het dan in uw kastje gedaan, 'k En weet ik niet hoe 't in mijn huis gekomen is!"

Mong schudde het hoofd, en doorbladerde nog eens het boek, alsof hij daarmee een antwoord op zijn vraag zou bekomen. Op den achterkant van het titelblad las hij nog een naam.

„A wa! baas! leest 'n keer!"

De baas las nu ook:

Bertha Lariviere.

Wat mysterie was datl De baas ontroerde bijna even zeer als Mong. Eerst dacht hij, dat Mong zelf dien naam daar geschreven had; doch 't schrift was geheel anders, veel vlugger en netter. Met de hand tegen 't voorhoofd liep de baas heen en weer, om zijn herinnering kracht bij te zetten. In eens werd het hem helder.

„Mong! nu weten ik het!" Toen hij voor 't eerst Bertha had bezocht was zij in 't bezit van dit boek. Hij had haar toen iets uit Romeinen voorgelezen uit zijn eigen N. Testament en daar in haar boek de brieven niet ston-

Sluiten