Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Toen de kinderen van 't kasteel er van hoorden, sprongen ze hoog op van plezier bij dat vooruitzicht; ze wilden maar dat het morgen al was; een heel jaar wachten is erg lang, als je zoo iets prettigs in zicht liebt. De dorpskinderen waren ook dadelijk bereid dan mee te komen helpen I Ze stelden er zich ook een heeleboel plezier van voor en wilden ook wel dat 't morgen al was — een jaar wachten is lang als je er naar verlangt een ander blij te maken, dit vond Snoes ook.

De kinderen van het kasteel maakten fouten in hun Fransche thema's, omdat ze gedurig daaraan dachten; de kinderen van de dorpsschool vergisten zich met hun tafels van vermenigvuldiging en beweerden, dat tweemaal vier vier-en^twintig was, omdat ze telkens daaraan dachten; Snoes dacht ook aan niets anders en praatte over niets anders als ze bij 't zieke oude moedertje en den dooven ouden man kwam en 't oude moedertje en de doove man begonnen er ook over mee te praten en daarbij vergaten ze hun kwalen en gebreken, ja de doove grootvader Lambert zei zelfs, dat hij „komende jaar zelf mee plukken" wou, net alsof hij „nog niet ouder dan zeventig jaar" was.

Je ziet uit dit een en ander dus van hoeveel belang 't was dat mijn voorjaarsschoonmaak achter den rug en 't heele Sleutelbloemenland in bloei zou zijn op den dag die aan den grooten Primrose Day voorafgaat, opdat alles kant en klaar zou wezen voor de partij.

Sluiten